Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Vis Artis powstało w 2007 roku w Poznaniu. Zrzesza pasjonatów muzyki i twórców, osoby, którym bliska jest idea promocji wartościowej sztuki zarówno w prężnych ośrodkach kulturalnych jak i w miejscach, charakteryzujących się ograniczonym dostępem do oferty koncertowej. Cele statutowe Stowarzyszenia to tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i zagranicą, wspieranie młodych artystów muzyków, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, szerzenie wiedzy o muzyce. Stowarzyszenie realizuje swą misję poprzez organizowanie koncertów, warsztatów, kursów, przeglądów, festiwali, konkursów, zjazdów, sympozjów, współpracę z placówkami edukacyjno-wychowawczymi, instytucjami oraz organizacjami zagranicznymi, wspieranie działalności młodych artystów muzyków, prowadzenie działalności badawczo-naukowej, wydawniczej, kolporterskiej, fonograficznej, promocyjnej.


Najnowszy projekt Stowarzyszenia: MESSIAH Dublin version 1742  (szczegóły)

© 2007 Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Vis Artis